Avís legal

Cuadrada Massanet » Avís legal
Textos Legales Cuadrada Massanet Abogados

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari, als efectes previstos a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

  • Titular: CUADRADA MASSANET
  • Domicili social: C/ Providència n. º 150, local 1. CP-08024 – Barcelona
  • Adreça de correu electrònic: isabel@cuadradamassanet.net
  • Telèfon: 932857540

Condicions d’accés al web

L’ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en el futur. Alguns aspectes d’aquest lloc web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també hauran de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o hi accedeixi.

Obligació de fer un ús correcte del lloc web i dels continguts

Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de CUADRADA MASSANET o de tercers, sense que l’Usuari adquireixi cap dret sobre ells pel mer ús d’aquesta Web.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, llevat dels casos contemplats per la llei o expressament autoritzats pel propietari o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquesta Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquesta Web.

L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta Web des de les seves pròpies pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents:

  1. l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera
  2. no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la Web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els Usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de CUADRADA MASSANET o es faci de qualsevol altre mode que estigui prohibit per la Llei.
  3. des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre l’entitat o sobre la qualitat dels seus productes i serveis
  4. El remitent no podrà utilitzar la marca o cap altre signe distintiu de l’entitat dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permetits expressament pel titular de la web.
  5. la pàgina que establixi l’enllaç haurà de respectar la legalitat vigent i no podrà disposar de ni enllaçar amb continguts il·lícits, perjudicials, contraris a la moral i a les bones costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de què el titular de la web, recolza o avala, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per l’Entitat, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Responsabilitat de la persona usuària

El titular de la web no és responsable de controlar que en aquesta Web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, el titular de la web no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present Web. Igualment, no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta Web.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu no limitatiu, tots textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són de la titularitat exclusiva de CUADRADA MASSANET o de tercers (sent aquesta la legitima llicenciada) i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual.

L’accés per part dels usuaris als continguts del lloc web, no els atorga drets ni titularitat alguna sobre els mateixos.

Queda estrictament prohibit qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts en la web esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat de forma prèvia i expressa. El contingut d’aquesta pàgina web podrà únicament ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions i/o de les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual. El titular de la web es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest lloc web, la seva informació o els seus continguts.

Responsabilitats de l’entitat

Aquesta Web pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, CUADRADA MASSANET només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços en la mesura que conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que hi ha un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, ens ho podrà indicar, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. El titular de la web, no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva manca de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·licitud i no respon per les manifestacions efectuades o els continguts o serveis subministrats a través d’aquests.

Protecció de dades personals

Per a més informació sobre el tractament de les dades personals i els drets de l’Usuari, consulteu la nostra Política de privadesa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació espanyola. En cas de discrepància o litigi en l’aplicació o interpretació d’aquest Avís Legal, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.