Les nostres dades de contacte són:

c. Providència, 150 · 08024 Barcelona
Tel. 93 285 75 40 · Fax 93 285 62 59
info@cuadradamassanet.net


Si vol contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web ompli els següents camps i si ho desitja indiqui'ns el tipus de consulta que vol efectuar.

Nom*
Cognom*
Adreça
Telèfon*
e-mail*
Consulta
 
 
 
   


D’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 13 de Desembre, així com en el seu Reglament d’aplicació (Reial Decret 1720/2007), CUADRADA&MASSANET, BUFET D’ADVOCATS es compromet a utilitzar únicament les dades que li sol·licitem amb el fi de prestar-li el servei contractat.

Per la seva seguretat, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades.

Si desitja exercir qualsevol dels drets emparats a la Llei (accés, rectificació, cancel·lació o denúncia), dirigeixi un escrit a l’adreça postal consignada a l’apartat contactar  o envii un correu electrònic a info@cuadradamassanet.net.

CUADRADA&MASSANET, BUFET D’ADVOCATS  garanteix l’absoluta privadesa i intimitat dels seus clients, cenyint-se a l’estricte compliment de les disposicions pertinents del marc legal vigent.